“ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் கொல்லப்படுவது அமெரிக்க படைகளால் தான்”- ஐ.நா தகவல்!

0

ஆப்கானிஸ்தானில், 2019 ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் அமெரிக்க படைகளால் கொல்லப்பட்ட மக்கள் தான் அதிகம் என்றும் ஐ.நா தகவல் தெரிவிக்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படைகள் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் ஜூன் மாதம் வரை தாக்குதலில், கொல்லப்பட்டவர்கள் குறித்த புள்ளிவிவரத்தை தெரிவித்துள்ளது. இதில் அமெரிக்க படைகளின் தாக்குதலில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை 717 பேர் என்றும் புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது. 

யுனாமா என்றழைக்கப்படும் ஆப்கானிஸ்தானில் ஐக்கிய நாடுகள் உதவி மிஷன் வெளியிட்ட இந்த புள்ளிவிவரத் தகவலை அமெரிக்கா மறுத்துள்ளது. கடந்த 6 மாதங்களில் தாக்குதல்களில் இறந்தவர்கள் குறித்த தங்களின் புள்ளிவிவரத் தகவல்கள் மிகவும் சரியாக உள்ளதாக அமெரிக்க தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், தங்களின் ஆதார புள்ளிவிவரங்களை அமெரிக்கா இதுவரை வெளியிடவில்லை.

Comments are closed.