நிலவு பிளந்தது

0

நிலவு பிளந்தது

மூஸா நபியின் காலத்தில் கடல் பிளந்த வரலாற்றைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அமர்ந்திருந்தார்கள் பிள்ளைகள். அவர்களிடம், “நம் ரஸூலுல்லாஹ் காலத்தில் நிலவு இரண்டாகப் பிளந்தது உங்களுக்குத் தெரியுமா?” என்று கேட்டார் முஸ்தபா.

“நிலவு பிளந்ததா?” என்று வாய் பிளந்து ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் ஸாலிஹா.

“ஆமாம். அந்த நிகழ்வை இந்த குர்ஆனிக் பார்க்கில் உள்ள குகையில் படமாகக் காட்டுகிறார்கள். வாருங்கள் போய்ப் பார்ப்போம்” என்றார் மாமி ரமீஜா. அனைவரும் எழுந்து குகையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினர்.
முழு பதிவை படிக்க புதிய விடியல் சந்தாதாரராக இணையுங்கள். இணைவதற்குஇங்கு செல்லவும்

Comments are closed.