புதிய விடியல் இதழ்

0

வாசகர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க புதிய விடியல் இதழை தற்போது இணைய தளம் மூலமாகவும் படிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. வாசகர்கள் இந்த பக்கத்தில் சென்று உங்களை சந்தாதாரராக பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள். மாதம் இருமுறை வெளிவரும் புதிய விடியல் புத்தகத்தை இணையத்தில் படித்து மகிழுங்கள்.

இணைய சந்தாரார்களுக்கு மட்டுமே இப்பக்கத்தில் புதிய விடியல் புத்தகம் காணக் கிடைக்கும்.

 

Comments are closed.