சென்னையிலிருந்து செல்லக்கூடிய முக்கிய ரயில்களில் உணவு விலை திடீர் அதிகரிப்பு

0

ராஜ்தானி, சதாப்தி, துரந்தோ அதிவிரைவு ரயில்களில் ஏசி முதல் வகுப்பு மற்றும் எக்ஸிகியூட்டிவ் பிரிவு பயணிகளுக்கு விற்பனை செய்யும் உணவு பொருட்களின் விலை திடீரென உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

பயணிகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படும் உணவு பொருட்களின் புதிய விலை:

தேநீர் 6 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ரூ.35 ஆகவும், காலை சிற்றுண்டி ரூ.7 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.140 ஆகவும், நண்பகல் உணவு, இரவு உணவு ரூ.15 உயர்த்தப்பட்டு ரூ.245 ஆகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

2ஆம் வகுப்பு ஏசி பிரிவு, 3-ம் வகுப்பு ஏசி மற்றும் சேர் கார் பிரிவில், தேநீர் விலை 5 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ரூ.20 ஆகவும், காலை உணவு 8 ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டு ரூ.105 ஆகவும், நண்பகல் உணவு மற்றும் இரவு உணவு 10 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டு ரூ.185 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து ஐஆர்சிடிசி வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “பயணிகளுக்கும் தரமாகவும், அளவில் சரியான அளவில் இருக்கும் வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிதுள்ளது”.

Comments are closed.