புதிய விடியல் – 2019 ஜனவரி 16-31

1

புதிய விடியல் – 2019 ஜனவரி 16-31

 

புத்தகத்தை படிக்க புதிய விடியல் சந்தாதாரராக இணையுங்கள். இணைவதற்கு இங்கு செல்லவும்

Discussion1 Comment

  1. எழுத்துக்கள் படிக்க முடிய அளவுக்கு சிறிய அளவில் உள்ளன. Zoom அளவு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் சரிவர படிக்க முடியும்.