சுவிஸ் வங்கியில் இந்தியர்களில் கருப்பு பண பட்டியல்: வெளியிட மறுக்கும் மோடி அரசு!

0

சுவிஸ் வங்கியில் கணக்கு வைத்திருக்கும் இந்தியர்கள் பட்டியலை சுவிஸ் வங்கி, இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவிட்டதாக தகவல் வெளியே வந்துள்ளது.

சமீபத்தில் மேற்கொண்டுள்ள புதிய ஒப்பந்தப்படி சுவிஸ் நாட்டு வங்கியில் ஒரு இந்தியர் கணக்கு வைத்திருந்தால் அவரது கணக்கு விபரங்கள் சுவிஸ்நாட்டு அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.

அது முழுமையாக இந்திய வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுவிடும். அதன்படி வரி ஏய்ப்பவர்கள் மீது இந்திய வரித்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.

அதன்படி தற்போது 2018ஆம் ஆண்டு வரையிலான கருப்பு பண வைத்திருப்பவர்களின் பட்டியல் அனுப்பப்பட்டதாக சுவிஸ் வங்கிகள் தெரிவித்துள்ளது. ஆனால், இதுவரை அந்தப் பட்டியலில் யாருடைய பெயர்கள் இடம் பெற்றுள்ளது என்று மோடி தெரிவிக்கவில்லை, அதைப் பற்றி வாயைக்கூட திறக்கவில்லை.

Comments are closed.