Tagged: ஐக்கிய ஜனதா தளம்

0

ஆறு கட்சிகள் இணைந்து தேசிய அளவில் ஜனதா பரிவார் என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளன. இந்த கட்சிக்கு சமாஜ்வாதி கட்சி…More