Tagged: திகார் சிறை

0

கடந்த நவம்பர் 21 ஆம் தேதி திகார் மத்திய சிறையில் உள்ள சிறைக் கைதிகள் மீது சிறை அதிகாரிகளின் மிருகத்தனமான…More