Tagged: போபால் மத்திய சிறை

0

மத்திய பிரதேச சிறையில் 21 சிமி உறுப்பினர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுவதை கண்டறிந்த தேசிய மனித உரிமை கழகம். சிறை அதிகாரிகள்…More

0

போபால் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சுமார் 21 முஸ்லிம் கைதிகளின் குடும்பம் அவர்கள் அங்கு சித்திரவதை செய்யப்படுவதாகவும் அவர்களின் நிலை சிறையில்…More