Tagged: போலி மிதவைச்சட்டை

0

சிரியா அகதிகளிடம் விற்கப்பட இருந்த 1200 போலி மிதவை சட்டைகளை துருக்கிய அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்த போலி…More