Tagged: ஷபிர் அஹமத் மோங்கு

0

கஷ்மீர் கிரியு பம்போர் பகுதியில் வசித்து வந்தவர் ஷபிர் அஹமத் மோங்கு. இவர் கடந்த புதன்கிழமை இன்னும் பல இளைஞர்களோடு…More