Tagged: ஷேக் பைசல்

0

-ஷேக் பைசல் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானியான டாக்டர் APJ. அப்துல் கலாம் அவர்களின் அறிவியல் சாதனைகளை வருங்கால சந்ததிகளுக்கு எடுத்துரைப்பதற்கு பதிலாக…More

0

தாய்மொழியை பேசுவோம், தாய்மொழியை நேசிப்போம், பிறர் மொழியை இகழாமல் நம் மொழியை புகழ்வோம், மனிதம் காக்க நீதியின் அடிப்படையில் ஒன்றிணைவோம் -ஷேக் பைசல் தமிழகத்தில்…More