Tagged: AITUI

0

All India Tanzeem Ulema-E-Islam என்ற சுபி-சன்னி அமைப்பு இந்தியாவில் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் தீவிரவாத இயக்கம் செயல்பட்டு வருவதாகவும் அது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ்.…More