தீரன் திப்பு சுல்தானின் கடைசி நாளில்…

– செ.திவான் காவிரியாற்றின் இரு கிளைகளில் உண்டான தீவு ஸ்ரீரங்கப்பட்டிணம், காவிரியின் மேல் முடிவில் அமைந்திருக்கிறது. ஹைதர் அலீ காலத்தில் இது மைசூர்…

நாகூர் நானாவின் ‘சாரட்’!

– தாழை மதியவன் ‘எங்கள் நாடும் எங்கள் நலமும் எந்நாளும் நிலை என்றே, சங்கே முழங்கு! எந்த இனமும் எங்கள் இனமாம் இதுவே…

“இந்து இயக்கங்கள் அம்பேத்கரை புகழ்வது அவரை அவமானப்படுத்துவதற்கு சமம்”

  தங்களுக்கென்று சொல்லிக் கொள்ளும் அளவில் வரலாறும் வரலாற்று நாயகர்களும் இல்லாத சங்பரிவார்கள் பிரபல்யமான தலைவர்களை தங்கள் தலைவர்களாக காட்டிக் கொள்ளும்…