கெலமங்கலம் விசுவநாதன் கொலை: உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை

தருமபுரி மாவட்டம் கெலமங்கலம் விசுவநாதன் கொலையின் பின்னணி உண்மை அறியும் குழு அறிக்கை தருமபுரி, ஜூன் 06, 2016 உறுப்பினர்கள் பேரா.…