பசு குண்டர்களுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

ராஜஸ்தானில் வழங்கப்பட்ட முதல் தண்டனை ஹரியானவைச் சார்ந்த விவசாயிகள் ரகுபர் கான் மற்றும் அஸ்லம் ஆகிய இருவரும் ஜூலை 2018இல் ராஜஸ்தான்…